Med grafisk design menas arbetet som utförs för att kombinera bilder, logotyper, färger och former för att skapa ett tydligt budskap till mottagaren. Den som jobbar med grafisk design producerar sällan bilderna och texten som ska vara med utan sätter enbart ihop dessa i ett ”collage” så att både färg och form matchar. Men självklart innebär det att färger och former kan förändras på det material som personen har att arbeta med.WebbDet många förknippar med grafisk design är framställning av trycksaker. Det är en grafiker som sätter ihop allt från reklammaterial till tidningar. Det var också inom denna bransch som yrken en gång växte fram på 1800-talet.Idag är det inte lika tydligt vad en person som jobbar med grafisk design kan arbeta med. Uttrycksformerna har ökat och möjligheterna är betydligt fler än bara trycksaker. Bland annat har efterfrågan på personer med kunskap inom webbdesign ökat i och med företagens allt större närvaro på nätet.I grunden sker arbetet med webbdesign på samma sätt som klassisk grafisk design gällande trycksaker. Även här kombineras och balanseras text, färg, bilder och andra uttrycksformer för att möta besökarna förväntningar och behov. Skillnaden är bara att det inte alltid går att skapa exakt samma visuella uttryck online som i en tidning. Inom webbdesign behöver mer kompromisser göras gällande tekniska lösningar och webbplatsens struktur. Av den anledningen är det inte alla som jobbar med grafisk design som med lätthet kan övergå till att arbete med webbdesign. En viss kunskap krävs nämligen inom den tekniska strukturen.